1064
2 minutes read

Week # 2

Read – Valentine | Watch – Bliss
Listen – Aa Jao | Know – Magical Realism
Go – Ishanya Mall | DIY – Kohl

932
2 minutes read

Week #1

Read – City of Sperms | Watch – 10 Minutes
Listen – Paradise | Know – Bjork
Go – Tappu ki Dukaan | DIY – Hookah